Pojistné produkty


Pojistné produkty – průmyslová a podnikatelská rizika

 • ALL RISK pojištění pro průmyslová rizika,
 • Požární pojištění-flexa včetně výbuchu, pádu letadla a erodynamického třesku
 • Škody způsobené únikem vody z vodovodního potrubi
 • Živelní rizika – kroupy, vichřice, sesuv půdy, pád kamení, pád stromu
 • Katastrofická rizika – povodně, záplavy, zemětřesení
 • Odcizení – krádež vloupáním, loupež a vandalismus
 • Vandalismus
 • Rozbití skla
 • Elektronická rizika
 • EAR – strojni rizika
 • CAR – stavební pojištění all risks včetně stavebních strojů
 • Pojištění přepravy zboží
 • Kasko pro autoflotily
 • Kasko pro letecký a lodní provoz
 • Pojištění zemědělských provozů včetně strojů
 • Pojištění úrody a zemědělské produkce, chovu zvířat, pojištění lesů
 • Pojištění majetku v zahraničí
 • Pojištění nemovitosti

Pojistné produkty, které zprostředkujeme

Finanční rizika v průmyslu a obchodu

 • Nepřímé škody – přerušení provozu v důsledku výše uváděných pojistných rizik
 • Nepřímé škody – ALL RISKS
 • Nepřímé škody – ze strojního pojištění
 • Pojištění úvěru za zboží
 • Záruky

Odpovědnostní rizika v průmyslovém a podnikatelském sektoru

 • Pojištění provozní odpovědnosti
 • Pojištění odpovědnosti za výrobek
 • Pojištění odpovědnosti v dopravě a přepravě zboží
 • Pojištění odpovědnosti v zemědělské činnosti
 • D&O – pojištění odpovědnosti managementu
 • Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorových vozidel – firemní auto flotily

Privátní rizika

 • Pojištění bytu a domu
 • Pojištění domácnosti
 • Pojištění občanské odpovědnosti
 • Životní pojištění
 • Úrazové pojištění
 • Pojištění motorových vozidel
 • Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
 • Motorového vozidla (povinné ručení)
 • Cestovní pojištění