Risk Management

Identifikovat, pojmenovat, zhodnotit faktory budoucí nejistoty

Zhodnotit citlivost stávajících opatření na tyto faktory

Odhadnout možné důsledky ztráty hodnot či očekávaných výsledků

Identifikovat způsob a prostředky k omezení těchto negativních důsledků

Definovat priority, na které je potřeba se soustředit s ohledem na faktory a elementy budoucí nejistoty tak, aby byly v souladu se zvolenými strategiemi

Chci vědět více

Komplexní služby v pojištění

Analýza a zhodnoceni rizik

Technicko-ekonomická analýza stávajících pojistných smluv

Návrh komplexního pojistného programu

Umístění rizika a správa pojistných smluv

Spolupráce při likvidaci škod

Chci vědět více

Speciální projekty

Optimalizovat zdroje prostřednictvím dalšího profesního růstu

Účinně propojit sílu tradice oboru s dalšími inovacemi

Rozpoznat a zohlednit pojistné potřeby v průmyslovém, obchodním či finančním sektoru ve speciálních pojistných programech

Poskytnutnout jedinečný a individuální servis klientům

Chci vědět více