Komplexní služby v pojištění


Analýza a zhodnocení rizik

Ve spolupráci s klientem dojde k identifikaci a zhodnocení jednotlivych rizik a na základě této analýzy je zpracován návrh možných řešení jak z technického tak i pojistného hlediska.

Technicko-ekonomická analýza stávajících pojistných smluv

Prověření a zhodnocení rozsahu a ceny stávajících pojistných krytí.

Návrh komplexního pojistného programu

Na základě analýzy rizik a stávajících pojistných krytí je zpracován návrh na úpravu nebo kompletně nové pojištění ať už k náhradě stávajícího, tak k doplnění a rozšíření o potřebná krytí. Tato pojistná řešení mohou být spojena i s návrhem technických řešení/opatření, směřujících k odstranění či redukci zjištěných rizik.

Umístění rizika a správa pojistných smluv

Výběr vhodné pojišťovny na základě zpracovaných nabídek a jejich zhodnocení, zprostředkování vystavení pojistných smluv a technicko-administrativní správa vystavenych pojistek po celou dobu jejich platnosti.

Spolupráce při likvidaci škod

Kompletní servis počínající nahlášením škodné události, účast na prohlídkách, jednání s pojistitelem až po konečnou likvidaci a vyplacení pojistného plnění.