Risk management


  • Identifikovat, pojmenovat, zhodnotit faktory budoucí nejistoty
  • Zhodnotit citlivost stávajících opatření na tyto faktory
  • Odhadnout možné důsledky ztráty hodnot či očekávaných výsledků
  • Identifikovat způsob a prostředky k omezení těchto negativních důsledků
  • Definovat priority, na které je potřeba se soustředit s ohledem na faktory a elementy budoucí nejistoty tak, aby byly v souladu se zvolenými strategiemi

Aby bylo možné dosáhnout správného a účinného řízení rizik, je nutné provést některé předběžné analytické operace:

  • Analýza a zhodnocení rizik za použití metod Risk Managementu
  • Vyhodnocení škodného průběhu za posledních 5 let
  • Zhodnocení stávajících pojistných krytí